Psikoterapi

Psikoterapi, kişiye duygu ve düşüncelerini serbestçe aktarabileceği, güvenli bir ortam olan terapi odasını ve sadece o kişiye ayrılan belirli bir zamanı sunar. Terapide, çerçevenin ilk seanslarda kişiyle birlikte karar verilip konuşulması, terapiye gelen kişiye zaman ve mekan anlamında güven sağlar, bu da kendisini rahatsız eden duygu, düşünce ya da olayları özgürce anlatabilmesini sağlar.

Terapinin çerçevesinde en önemli noktalardan biri de “gizlilik”tir. Belli birkaç durum dışında terapist, danışanın tüm bilgilerini ve anlattıklarını gizli tutmakla yükümlü kişidir.

Psikoterapi belirli gün ve saatte belirli bir odada ve belirli bir süre içinde yapılır. Terapi, danışana güvenli bir alan sağlayarak, iletişimi sadece anlatmak ve dinlemekten daha öte bir yere taşır. Psikoterapistin yargılama- akıl verme ve yönlendirme gibi günlük hayatta sık sık başvurulan iletişim şeklinden kaçınarak danışana alan açtığı, kapsadığı bir zaman aralığıdır terapi. Bu nedenle bir sorunumuzu arkadaşımıza, öğretmenimize, eşimize, dostumuza anlatmamızdan oldukça farklı bir süreçtir.

Randevu Talep Formu

Psikoterapi Süreci

Psikoterapi, kişiye duygu ve düşüncelerini serbestçe aktarabileceği, güvenli bir ortam olan terapi odasını ve sadece o kişiye ayrılan belirli bir zamanı sunar. Terapide, çerçevenin ilk seanslarda kişiyle birlikte karar verilip konuşulması, terapiye gelen kişiye zaman ve mekan anlamında güven sağlar, bu da kendisini rahatsız eden duygu, düşünce ya da olayları özgürce anlatabilmesini sağlar.

Terapi ilerledikçe bilinçdışı dediğimiz kişinin pek de farkında olmadığı yerden bilince yani farkındalığa doğru bir açılma yaşanır. Bu da kişinin kendiyle ve hayatıyla ilgili pek çok keşifler yapmasını, hayatının sorumluluğunu almasını ve daha anlamlı ve doyumlu bir hayat yaşamasını sağlar.

Uzmanlık Alanları

Bireysel Psikoterapi

Bilinçdışındakileri bilince davet etmek için gereken terapotik müdahaleler…

Grup Psikoterapisi

Grup terapisi eğitimi almış terapistler tarafından bir gurp içindeki yetişkin veya çocuklarla yürütülen terapotik çalışmalardır.

Psikoterapiye neden İhtiyaç Duyarız?

Psikoterapi kişinin aslında kendisiyle yüzleştiği bir alandır. Burada elbette “iyileşme” önemli bir motivasyon kaynağıdır. Ama psikoterapiyi sadece iyileşmeyle sınırlarsak haksızlık etmiş oluruz. Terapide asıl olan kişinin kendi gerçek varlığını hoşuna giden-gitmeyen her yönüyle kucaklamasıdır.

Yoğun kaygı ve korkular

sebebi fizyolojik olmayan birtakım bedensel sıkıntılar

ilişki sorunları

hayata karşı isteksizlik ve anlamsızlık hisleri

uyku bozuklukları

kişiyi rahatsız eden ısrarcı düşünceler

yas sürecinin zorlukları

duygu-durumla ilgili sorunlar (öfke kontrolü, ani değişen duygu durumu)

cinsel sorunlar

var oluşu anlamlandırmaya yönelik sorular

tekrarlayan ve acı veren ilişkiler ya da olaylar yaşamak

hamilelik ve doğum sonrası dönemde yaşanan sorunlar

odaklanma sorunları

yeme problemleri

kendini daha iyi tanıma ve hayatta ne istediğini bulma ile ilgili arayışlar